Gratis Demo Bizpoint Gym.

Gratis Demo Bizpoint Gym.

Gratis Demo Bizpoint Gym

Bizpoint är ett komplett gymsystem med alla delar för drift av ett modernt gym inkluderat bland annat Kassa, CRM, Autogirohantering, Online-bokning, sms-utskick...

Kontakta oss för ytterligare information eller besök:
http://www.pilus.com/gym-traning

Välkommen som kund hos Retail Data Sundsvall AB och Pilus.

2019-07-16 12:11