Debitering och faktureringsprinciper

Debitering

 • Normaluppdrag: 840kr/h exkl.moms.
 • Normaluppdrag kort inställelse: 1120kr/h exkl.moms.
 • Normaluppdrag 18:00-07:00 eller Helgdag 1120kr/h exkl.moms.
 • Fjärrsupport (telefon och/-eller fjärransl. 504kr/h exkl.moms.
 • Fjärrsupport (telefon och/-eller fjärransl.
  18:00-07:00 eller helgdag  720kr/h exkl.moms.
 • Resekostnad närområde (fram/åter, 0-1mil) 180kr exkl.moms.
 • Resekostnad ytterområde (fram/åter,1-5mil) 360kr exkl.moms.
 • Resekostnad längre sträckor 200kr+35kr/mil exkl.moms.

Faktureringsprinciper

 • Ny kund, 20dagar netto.
 • Befintliga kunder (AB) 30 dagar netto från beställning.
 • Befintliga kunder (HB/EF/Enskild) 20 dagar netto från beställning.
 • Faktureringsavgift 35kr, eller enligt ök.
  Fakturering mot e-post är kostnadsfritt.

Givetvis kan uppdrag utföras på anbud eller efter anordnade avtal.

Retail Data Sundsvall AB bankgiro: 5363-8615.

Önskas inbetalning genomföras via Plusgiro går det också bra. Vid inbetalning via plusgiro skall SE-Bankens plusgironummer användas samt vårt bankkontonummer hos dem anges, vid betalningen ange gärna fakturanummer. Kontakta oss för ytterligare information.