Debitering och faktureringsprinciper

Debitering uppdrag ute hos kund (onsite/fieldwork)
Normaluppdrag onsite: 840kr/h.
Normaluppdrag  onsite OB 1120kr/h.

Debitering uppdrag utförda lokalt hos oss (offsite/inhouse)
Fjärruppdrag 588kr/h.
Fjärruppdrag OB 840kr/h.
Normaluppdrag offsite: 588kr/h.
Normaluppdrag  offsite OB 840kr/h.

Fjärruppdrag avser telefon- och/eller fjärranslutning över internet mot klient/-er.
OB Avser obekväm arbetstid 18:00-07:00 eller helgdag.
Samtliga priser är angivna exklusive moms.'
Debitering och faktureringsprinciper uppdaterad 20190901

Resekostnader (fram och åter)
Resekostnad närområdet <1mil 250kr
Resekostnad ytterområde 1-5mil 500kr.
Resekostnad längre sträckor <5mil  500kr+35kr/mil.

Faktureringsprinciper
Ny kund, 20dagar netto.
Befintliga kunder (AB) 30 dagar netto från beställning.
Befintliga kunder (HB/EF/Enskild) 20 dagar netto från beställning.
Faktureringsavgift 35kr, eller enligt ök.
Fakturering mot e-post är kostnadsfritt.

Givetvis kan uppdrag utföras på anbud eller efter anordnade avtal.

Retail Data Sundsvall AB bankgiro: 5363-8615.

Önskas inbetalning genomföras via Plusgiro går det också bra. Vid inbetalning via plusgiro skall SE-Bankens plusgironummer användas samt vårt bankkontonummer hos dem anges, vid betalningen ange gärna fakturanummer. Kontakta oss för ytterligare information.