Debitering och faktureringsprinciper

Debitering
Normaluppdrag: 840kr/h.
Normaluppdrag kort inställelse: 1120kr/h.
Normaluppdrag OB 1120kr/h.
Fjärrsupport 504kr/h.
Fjärrsupport OB 720kr/h.
Resekostnad närområde (fram/åter, 0-1mil) 180kr.
Resekostnad ytterområde (fram/åter,1-5mil) 360kr.
Resekostnad längre sträckor 200kr+35kr/mil.

Fjärrsupport avser telefon- och/eller fjärranslutning över internet mot klient/-er.
OB Avser obekväm arbetstid 18:00-07:00 eller helgdag.
Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Faktureringsprinciper
Ny kund, 20dagar netto.
Befintliga kunder (AB) 30 dagar netto från beställning.
Befintliga kunder (HB/EF/Enskild) 20 dagar netto från beställning.
Faktureringsavgift 35kr, eller enligt ök.
Fakturering mot e-post är kostnadsfritt.

Givetvis kan uppdrag utföras på anbud eller efter anordnade avtal.

Retail Data Sundsvall AB bankgiro: 5363-8615.

Önskas inbetalning genomföras via Plusgiro går det också bra. Vid inbetalning via plusgiro skall SE-Bankens plusgironummer användas samt vårt bankkontonummer hos dem anges, vid betalningen ange gärna fakturanummer. Kontakta oss för ytterligare information.