Policy

Vår inställning är att i vårt dagliga arbete sträva efter kvalitet i tanke och handling. Detta innebär att vi ska försöka leverera felfria produkter och tjänster i rätt tid och pris så att de alltid motsvarar förväntningarna hos våra kunder.

Detta vill vi uppnå genom att:

  • kundens önskemål och nytta är centrala för vårt agerande, kunden är i centrum.
  • vi noga analyserar kundens behov och förväntningar och bekräftar dessa med kunden.
  • vi har kunniga, erfarna och engagerade medarbetare.
  • använda rätt metoder och tillföra uppdragen erforderliga resurser.
  • vi förebygger fel, omedelbart korrigerar och lär av erfarenheten.
  • vi samarbetar väl med kundens personal, samarbetspartners och externa leverantörer.
  • varje uppdrag skall genomföras så att det blir en god referens för företaget och den enskilde konsulten.

Välkommen som kund hos oss på Retail Data Sundsvall AB!