Returer

1. Allmänna villkor
Fraktkostnad för returen till Retail Data Sundsvall betalas av kund.

2. Defekta varor
Retail Data Sundsvall testar returnerade varor där returorsak defekt vara angetts. Om varan visar sig vara felfri returneras denna med en faktura på utfört testarbete samt kostnad för returfrakt. Avgift för utfört testarbete är 5% av varuvärdet, dock lägst 400:- exkl. moms.

Defekt vara ersätts med reparerad, likvärdig, eller identisk vara. Retail Data Sundsvall förbehåller sig rätten att själv avgöra om reparation, likvärdig eller identisk vara skall utgå till kund. Om produkten har utgått förbehåller sig Retail Data Sundsvall rätten att värdera produkten.

Garantitiden gäller från och med beställningsdatum i första hand och fakturadatum i andra hand om inget annat anges.

3. Garanti
Respektive tillverkares garantivillkor gäller, köparen har aldrig bättre rätt mot Retail Data Sundsvall än vad Retail Data Sundsvall har mot respektive tillverkare. Retail Data Sundsvall står inte för reserv- eller reparationsdelar under garantitiden. Garantier delas in i DOA och normal garanti.

DOA (Dead-On-Arrival)
DOA (Dead-On-Arrival) definieras som att produkten ej fungerar vid uppackning. Anspråk kan aldrig göras senare än 15 dagar efter fakturadatum.

Normal garanti
Normal garanti definieras som den garanti som följer efter DOA (se ovan). OBS! Vissa tillverkare använder inte DOA-begreppet, utan har en och samma hantering av alla garantiärenden. Kontrollera med Retail Data Sundsvall hur garanti hanteras för respektive tillverkare.

4. Felbeställda varor
Vid retur av felbeställd vara uttages en returavgift om 5% av varuvärdet, dock lägst 400:- exkl. moms. Vid retur av felbeställd vara skall returbegäran ske omedelbart eller senast 5 dagar räknat från leveransdatum. Retur av produkter godkänns inte vid bruten förpackning. Vissa produkter omfattas inte av denna returrätt, så som CD-R-skivor och toner.

5. Ej fullföljd order från mottagaren vid leverans:
Om mottagaren ej tar emot/hämtar gods som är beställt från Retail Data Sundsvall faktureras 500:-/försändelse.

6. Externa servicepartners
För de produkter som omfattas av serviceavtal med externa servicepartners skall returbegäran riktas till dessa, kontrollera med Retail Data Sundsvall hur garanti hanteras för dessa produkter.

7. Saknad leverans av returutbyte
Saknad leverans av returutbyte skall anmälas till Retail Data Sundsvall inom en månad. 

8. Transportskador
Transportskador vid retur till Retail Data Sundsvall sker på kundens risk och reklameras gentemot transportör. 

9. Emballering
När retur återsänds till Retail Data Sundsvall skall detta ske enligt vissa bestämmelser. Alla returer måste returneras i kartong och i kartongen skall det finnas minimum 25 mm stötdämpade material runt varan.

a. Varor med fysiskt rörliga delar skall skickas in i originalemballage (eller i liknande emballage) eller i ESD-påse och skum. Dessa varor får ej ligga löst förpackade då skadan kan förvärras. Varan kan då returneras till kund utan garanti.

b. Produkter som är DOA (Dead On Arrival) måste alltid returneras i originalemballage.

c. Varor utan rörliga delar måste vara packade i ESD-påsar (SIMM/DIMM) och skum eller liknande material.

d. Varor får ej heller ha t ex tejp eller någon annan märkning på den fysiska varan eller på originalemballaget.

10. Producentansvar
Vid retur av uttjänt elektronik och elektroniska produkter ska returanmälan göras via telefon. Returbegäran ska alltid ske i direkt samband med att ny order läggs på likvärdig produkt. Fraktkostnad för retur till Retail Data Sundsvall samt en avgift på 200:- exkl. moms betalas av kund.

Retail Data Sundsvall förbehåller sig rätten att utan medgivande från köparen, ändra gällande returvillkor för att anpassas efter rådande situation.