Backup & Säkerhetsanalys

Retail Data Sundsvall erbjuder kostnadsfri backup & säkerhetsanalys för mindre företag inom sundsvallsområdet (ordinarie pris från 1 680kr exkl. moms).

Vi har de senaste åren erhållit många spännande och givande samarbeten genom vår backup & säkerhetsanalys. Därför erbjuder vi nu åter denna tjänst utan kostnad.

Vi besöker Ert kontor eller butik personligen för att analysera hur Er datormiljö fungerar och är konfigurerad gällande bland annat brandväggar, antivirus och backuprutiner.

Vi lämnar senare en sammanställning på hur Ni skulle kunna förbättra just Er datormiljö. Inget köptvång, utan Ni väljer själva om Ni vill köpa konsulttjänster eller produkter.

Kontakta oss för ytterligare information eller för att boka ett besök.