Datakrasch?

Vi analyserar alla tänkbara datorer – oavsett om ni köpte den hos oss eller på annat håll, oavsett märke och ålder.  Det inledande arbetet kring Er analys påbörjas med ett kostnadstak av 495kr inkl moms (startkostnad).

Vidare återknyter vi med Er för att presentera en handlingsplan för just Ert ärende och även kostnad/kostnadstak för uppdragets vidare arbete.
Skulle det inledande arbetet visa på en enkel åtgärd för att lösa problemet ingår denna åtgärd i startkostnaden av 495kr inkl. moms.

I vissa fall kan det handla om att vi lagar Er dator, i andra fall kan det handla om att vi räddar det data/dokument som finns. Vi följer ofta upp dessa typer av uppdrag med att vi sedan återställer era data/dokument till annan/ny dator.

Välkommen till oss med Ert databekymmer.