GDPR i 2 punkter

GDPR i 2 punkter

GDPR och dataskyddsförordningen börjar gälla 25:e maj. Ett första steg behöver inte vara svårare än två länkar i detta inlägg.

Vi fick häromveckan ett nyhetsbrev från BL, Björn Lundén med samlad information kring GDPR och integritetsarbete. Nedan presenteras två länkar till Björn Lundén med samlad information kring ämnet och hjälpsamma vertyg och malla.


Länk:
Övergripande information kring Integritet & GDPR, klicka för att öppna länk i nytt fönster.

Länk:
GDPR-info och vertyg, bland annat mall för Personuppgitsinvetnering och registerförteckning samt Checklista, klicka för att öppna länk i nytt fönster.

Ni som är kund hos oss på Retail Data Sundsvall AB kanske kör en Bizpointsystem, i så är det hög tid att uppdatera till version med stöd för nya Dataskyddsförorningen.

Dataskyddsförordningen ställer krav på hur programvara som hanterar personuppgiter ska vara utformad. Dessa krav uppfyller BizPoint från version 5.4.1.

Detta handlar t ex om kundens rätt att bli glömd samt att få veta vilken information du sparar om kunden i sysytemet.

Den första BizPoint-versionen med stöd för GDPR är version 5.4.1. Har du en äldre version så ska du uppdatera snarast. Kontakta oss på Retail Data om du vill ha hjälp med uppdateringen.

Med vänlig hälsning
Retail Data Sundsvall AB.
060-12 03 90

2018-04-16 09:46